Schuldhulpverlening

Lees meer

Schuldhulpverlener en minnelijk schuldhulptraject

Uw schuldhulpverlener regelt het vrijwillige minnelijke schuldentraject voor u. Dit houdt in dat uw schuldhulpverlener:

 

Een saneringsplan opstelt om uw schulden op te lossen.
Een overeenkomst met u sluit.
Betalingsregelingen treft met uw schuldeisers.
In het begin uw vaste lasten betaalt.
 Uw weekgeld verzorgt voor uw dagelijkse uitgaven.

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling neemt uw schuldhulpverlener contact op met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken.

Uw verplichtingen tijdens een minnelijk schuldhulptraject

Als u een aanvraag heeft ingediend voor een minnelijk schuldentraject, heeft u direct een aantal verplichtingen:

Identificatieplicht: U dient een geldig legitimatiebewijs te hebben; een rijbewijs is niet voldoende.

Inlichtingsplicht: U moet informatie verstrekken over uw financiële situatie, zoals een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon- of uitkeringsspecificaties.

Medewerkingsplicht: U dient mee te werken om uw financiële situatie zo stabiel mogelijk te krijgen, inclusief het aanvragen van inkomen, toeslagen en tegemoetkomingen bij de belastingdienst, en u mag geen nieuwe schulden maken.

Plichten vanuit de bijstand: Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dient u zich ook aan de regels van de participatiewet te houden.

Uw schuldhulpverlener kan ook andere verplichtingen opleggen die worden vermeld in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.

Het niet nakomen van uw verplichtingen kan gevolgen hebben voor uw minnelijk schuldentraject.

Hoe kunt u uw schulden oplossen?

Maak een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden

Bezuinig waar mogelijk, bijvoorbeeld door abonnementen op te zeggen, zoals tijdschriften of maandelijkse loterijen, om meer geld beschikbaar te hebben voor het afbetalen van uw schulden.

Als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een financieel overzicht, vraag dan maatschappelijk werk of het sociaal wijkteam van uw gemeente om hulp

Stel een betalingsregeling voor en neem contact op met uw schuldeisers. Stuur uw financiële overzicht mee, zodat de schuldeiser kan zien hoeveel u kunt aflossen. U kunt ook een berekening van uw beslagvrije voet meesturen. Stuur uw voorstel per brief of e-mail en vraag om een ontvangstbewijs.

Kom uw betalingsregeling na om extra kosten te voorkomen, zoals loonbeslag of een dwangbevel van een deurwaarder.

Kom uw betalingsregeling na om extra kosten te voorkomen, zoals loonbeslag of een dwangbevel van een deurwaarder.