Assurantiën

Lees meer

Onze werkwijze bij schadeverzekeringen

Provisie of serviceabonnement

Wij willen graag maatwerk leveren naar onze relaties toe. Daarom bieden wij onze particuliere relaties de mogelijkheid van provisieloze schadeverzekeringen aan. Dat houdt in dat wij van de verzekeraar géén beloning ontvangen voor onze diensten, u rekent met ons af door middel van een periodieke betalingen. Dit pakt voordelig uit als u het totale verzekeringspakket bij ons onderbrengt. Als dit pakket aan verzekeringen uitgebreid is (bijvoorbeeld met eigen huis, auto(‘s), rechtsbijstand) kan dit al snel voordelig zijn. U betaalt dan niet meer een percentage van de premie maar een vast bedrag ongeacht het aantal verzekeringen.

Als uw autoverzekering bij Voogd & Voogd is ondergebracht zullen wij elk jaar op de hoofdpremievervaldatum berekenen of er binnen hun uitgebreide aanbod (Voogd kan wel eens de grootste autoverzekeraar zijn van Nederland) voor u een goedkopere en/of betere dekking is. Het voorstel ontvangt u van ons per mail of we bellen u daarvoor.

 

Ook bij VKG Nedasco Risk Nationale Nederlanden Allianz Klaverblad Aegon en vele andere maatschappijen kunnen we eenvoudig muteren en een polis check uitvoeren naar het aanbod van meerdere verzekeraars.

Efficiënte wijzigingsservice voor uw autoverzekeringen 

Als u een wijziging wenst verzorgen wij dit voor u zonder verdere kosten van onze zijde. Deze service is verdisconteerd in de provisie- dan wel in het service-abonnement. Dit doen we overigens alleen bij autoverzekeringen omdat naar ons inzicht daar de grootste wijzigingen zitten.

 


Vanzelfsprekend houden we de andere zaken voor u in de gaten en als wij samen uw polissen doornemen zullen we ook de andere verzekeringen daarin meenemen. In de andere verzekeringen verschillen de maatschappijen en aanbieders dikwijls niet zo veel. De poliskosten zijn dikwijls hoger dan het voordeel dat dit met zich meebrengt.

Als u een wijziging wenst verzorgen wij dit voor u zonder verdere kosten van onze zijde. Deze service is verdisconteerd in de provisie- dan wel in het service-abonnement. Dit doen we overigens alleen bij autoverzekeringen omdat naar ons inzicht daar de grootste wijzigingen zitten.

 


Vanzelfsprekend houden we de andere zaken voor u in de gaten en als wij samen uw polissen doornemen zullen we ook de andere verzekeringen daarin meenemen. In de andere verzekeringen verschillen de maatschappijen en aanbieders dikwijls niet zo veel. De poliskosten zijn dikwijls hoger dan het voordeel dat dit met zich meebrengt.